Pazartesi, Temmuz 22Kırklareli Üniversitesi Uygulama Gazetesi

Söyleşi

Bu kategoride öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiş röportaj ve söyleşi üzerine yazılmış yazıları bulabilirsiniz

Söyleşi: Asım Erverdi / Dergah Yayınları Genel Müdürü

Söyleşi: Asım Erverdi / Dergah Yayınları Genel Müdürü

Söyleşi
Cem Sökmen hocamız Pandemi döneminde Türkiye’de kitap yayıncılığı söyleşi serisinde bu kez Dergah Yayınları Genel Müdürü Asım Erverdi'yi ağırlıyor. Pandemi sürecinin genelde yayıncılığa özelde Dergah Yayınları’na etkileri nelerdir? Bildiğiniz gibi 12 Mart günü gelen resmi açıklamalardan sonra 16 Mart 2020 Pazartesi günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitimden dijital eğitime geçti. Belirli yaş aralıklarına gelen sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyalleşme mekânlarının kapanması doğal olarak kitabevlerinde yapılan kitap satışlarını etkiledi. Biz kısıtlamalar başladığında kitap satışlarımızın sert bir düşüş yaşayacağını tahmin ediyorduk. Fakat internet üzerinden yapılan kitap alımları kitabevleri tarafındaki eksikliği giderici bir işlev ...
Söyleşi: Ertuğrul Alpay / Ötüken Neşriyat Genel Müdürü

Söyleşi: Ertuğrul Alpay / Ötüken Neşriyat Genel Müdürü

Söyleşi
Pandemi döneminde Türkiye'de kitap yayıncılığı söyleşi serisinde bu kez Öğr. Gör. Cem Sökmen'in konuğu Ötüken Neşriyat Genel Müdürü Ertuğrul Apay. Ötüken Neşriyat pandemi sürecini nasıl karşıladı? Pandemiye bağlı kısıtlamalar açıklandıktan birkaç gün sonra 15 Mart’ta yayınevimizin web sitesinden yeni bir kampanyayı ilan ettik. Bu kampanya okuyucular tarafından beklediğimizden büyük bir ilgi gördü ve 10 Mayıs 2020’ye kadar devam etti. Bu dönemde okuyucunun internetten kitap satın alma oranı bariz bir biçimde arttı. Önceki yılları Mart-Nisan-Mayıs ayı satış ortalamasını yakalayan hatta biraz da geride bırakan bir periyodu yaşadık. Yayınevinin sosyal medya hesaplarından yaptığımız paylaşımlar kampanyaya ivme kazandırdı. Normal şartlarda bu aylarda ülkenin değişik şehirlerinde kitap...
Söyleşi: Tanıl Bora / İletişim Yayınları Editörü

Söyleşi: Tanıl Bora / İletişim Yayınları Editörü

Söyleşi
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Cem Sökmen, İletişim Yayınları editörü Tanıl Bora'yla ülkemizde pandemi sürecinde kitap yayıncılığı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. İletişim Yayınları açısından 15 Mart 2020 sonrasında kitap satışlarında belirgin bir farklılık oldu mu? Evet, memlekette ve dünyada bütün yayıncılar için söz konusu olduğu gibi, belirgin bir düşüşle karşılaştık. Yayınevinin kendi internet satış sitesi var mı? Bu sitenin 15 Mart 2020 sonrasında genel satış yapan sitelere göre potansiyeli genişledi mi, küçüldü mü? Yayınevi kendi sitesinden kitap satışı yapıyor.  Mart'ın ikinci yarısından sonra bu sitenin potansiyeli bariz biçimde arttı. Kitabevlerinden yapılan "fiziki" satışı karşılayacak ölçüde değil, ama telafi de...
Pandemi Sürecinde Türkiye’de Kitap Yayıncılığı

Pandemi Sürecinde Türkiye’de Kitap Yayıncılığı

Blog, Söyleşi
Türkiye’de kitap yayıncılığı Osmanlı modernleşmesinin bir ürünü olarak 19. yüzyılda gelişmeye başlar. İlk Türkçe kitap basan matbaadan Tanzimat’a kadar geçen dönemde ciddi bir hareketlilik yaşanmaz. Kitaba, gazeteye ve dergiye belirli ilginin oluşması için 19. yüzyılın ikinci yarısını beklemek gerekecektir. Özellikle 1870’li yıllardan itibaren modern eğitim kurumlarının kitap ihtiyacından da destek alarak matbaaların sayısı artmaya başlar. Yüzyılın son çeyreğinde Babıali caddesinde ve Beyoğlu’nda ilk kitabevleri açılmaya başlar. Cağaloğlu çevresinde İranlı ve Ermeni matbaacı ve kitapçıların öncülük ettiği yayıncılık faaliyetlerinde 1890’lardan itibaren Türk kitapçılar da boy göstermeye başlar. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında artık Babıali Caddesi basın/yayın kuruluşl...