Cuma, Eylül 22Kırklareli Üniversitesi Uygulama Gazetesi

Blog

Bu kategoride öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin hazırladığı blog, inceleme ve yazı dizisi türündeki içerikleri bulabilirsiniz.

Pandemi Sürecinde Türkiye’de Kitap Yayıncılığı

Pandemi Sürecinde Türkiye’de Kitap Yayıncılığı

Blog, Söyleşi
Türkiye’de kitap yayıncılığı Osmanlı modernleşmesinin bir ürünü olarak 19. yüzyılda gelişmeye başlar. İlk Türkçe kitap basan matbaadan Tanzimat’a kadar geçen dönemde ciddi bir hareketlilik yaşanmaz. Kitaba, gazeteye ve dergiye belirli ilginin oluşması için 19. yüzyılın ikinci yarısını beklemek gerekecektir. Özellikle 1870’li yıllardan itibaren modern eğitim kurumlarının kitap ihtiyacından da destek alarak matbaaların sayısı artmaya başlar. Yüzyılın son çeyreğinde Babıali caddesinde ve Beyoğlu’nda ilk kitabevleri açılmaya başlar. Cağaloğlu çevresinde İranlı ve Ermeni matbaacı ve kitapçıların öncülük ettiği yayıncılık faaliyetlerinde 1890’lardan itibaren Türk kitapçılar da boy göstermeye başlar. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında artık Babıali Caddesi basın/yayın kuruluşl...
Twitter Mahkemesi

Twitter Mahkemesi

Blog
Sosyal medya sadece iletişim pratiklerimizi, sosyal hayatımızı, insan ilişkilerimizi etkilemekle kalmadı aynı zamanda yargı dağıtan bir kurum halini de aldı. Zira artık kabahatlerin yargılanması mahkemelerden önce sosyal medya üzerinden yapılır oldu. En üst merci ise bu anlamda “Twitter Mahkemesi” gibi! Masumiyet Karinesi! Toplumun büyük çoğunluğu bu yargılama usulü ve merciinden memnun görünüyor. Ortaya atılan bir iddianın; ağır işlemekle eleştirilen yargı yerine Twitter gündemine taşınması hemen sonuç alıcı oluyor nitekim! Ancak alınan sonuç ne kadar adil ve sağlıklı bunu pek tartışan yok gibi. Varsa da seslerinin duyulmadığı kesin. Oysa “Masumiyet karinesi, Anayasa'nın 38. maddesinde, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz." şeklinde düzenlenmiş. Anayasa...